Mentaliseringsbasert terapi (MBT) – Egenerfaring

Målgruppe: Terapeuter som tilstreber en mentaliseringsbasert psykoterapipraksis. Profesjonsmessig handler dette om psykologer, psykiatere og spesialutdannede terapeuter med høyskoleutdannelse.
Tid og sted

Hotel Bristol, Oslo

21. august kl 09:00 - 22. august kl 16:00

Henvendelse om deltakelse kan rettes direkte til Sigmund Karterud (wkarteru@online.no).
Oppgi kort egen yrkesbakgrunn og praksis som gruppeterapeut.

Bakgrunn:
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) har økende utbredelse i behandlingsprogrammer for alvorlige personlighetsforstyrrelser og som frittstående variant for mer moderate personlighetsproblemer, enten som individual- eller gruppeterapi.
Et problem i utdannelsen av terapeuter så langt har vært mangel på egenerfaring i MBT, hvor man kan erfare terapien på seg selv og samtidig lære av en kompetent og modellskapende MBT terapeut.

For å imøtekomme et økende behov for slik egenerfaring, arrangerer Institutt for Mentalisering (IM) et kurs torsdag og fredag 21-22 august på Hotel Bristol, Oslo. MBT læreterapeut er professor Sigmund Karterud. Kursets deltakere danner en terapeutisk gruppe og kurset har plass til 9 deltakere. Deltakerne må være villige til å åpne opp for utforsking av eget sinn. Prisen er NOK 6000 som inkluderer kursmateriell, kaffe, kaker, frukt og lunsj. Det utstedes kursbevis fra Institutt for Mentalisering.

Sigmund Karterud skulle være godt kjent for MBT terapeuter. Han underviser på introkurs og videregående kurs ved IM og har skrevet tre manualer om MBT. Manualen om MBT-G er i utvidet form utgitt på Oxford University Press og har gjennom dette hatt internasjonal påvirkning på teori og praksis for moderne gruppeterapi. Hans lærebok ”Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppeterapi” brukes i all utdannelse i gruppeterapi i Norden.

Dette todagers kurset innledes med en teoretisk-teknisk gjennomgang av terapeutrollen i MBT individual- og gruppeterapi. Deretter følger tre gruppemøter á 1,5 time der deltakerne får egenerfaring med MBT i gruppeformat med Sigmund Karterud som terapeut. Første dag avsluttes med 45 minutters gjennomgang av gruppedynamikken som har utspilt seg i løpet av dagen og tilhørende terapeutiske utfordringer. Andre dag følger samme mønster: Tre gruppemøter og en avsluttende diskusjon.
Kurset utlyses i Norden og kan inkludere danske og svenske deltakere. Forutsetning for deltakelse er egen rolle som terapeut der en tilstreber en mentaliseringsbasert tenkning og praksis.  

Litteratur:
Sigmund Karterud. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppeterapi. Oslo: Pax forlag.
Sigmund Karterud. (2010). Mentaliseringsbasert gruppeterapi. Oslo: Gyldendal akademisk.
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg & Øyvind Urnes. (2017). Personlighetspsykiatri. Oslo: Gyldendal forlag. Sigmund Karterud. (2017). Personlighet. Oslo: Gyldendal forlag.    

Forventet læringsutbytte:
På dette kurset får deltakerne 1) en oppdatert innføring i MBT og dens terapeutiske teknikk, 2) erfaring av terapien på seg selv og anledning til å reflektere over egne mentaliseringsproblemer,  3) anledning til å lære av å observere og delta i praksisen til en kompetent og modellskapende MBT terapeut, 4) lære om intervensjoner, individuell dynamikk og gruppedynamikk gjennom diskusjoner av det de har vært med på.  

Program:
Dag 1:
09.00-09.45 Sigmund Karterud: Innledning om MBT og deltakernes og terapeutens rolle i MBT gruppeterapi. 10.00-11.30 Gruppe 1
12.00-13.30 Gruppe 2
13.30-14.30 Lunsj
14.30-16.00 Gruppe 3
16.15-16.45 Sigmund Karterud leder diskusjon om gruppedynamikken  

Dag 2:
09.00-10.30 Gruppe 4
11.00-12.30 Gruppe 5
12.30-13.30 Lunsj
13.30-15.00 Gruppe 6
15.15-16.00 Sigmund Karterud leder diskusjon om gruppedynamikken

 

Relevante artikler:

Ingen treff...