Hvorfor spurte ingen meg?

Vil du stå bedre rustet? Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler! Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler.
Tid og sted

Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 0159

30. mai kl 08:30 - 30. mai kl 15:30

Arrangør: ISOP Seminarer

Om kurset:
Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. 

Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler - mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks -  Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode:
Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Les mer og meld deg på kurset HER

Relevante artikler:

Ingen treff...