Kurslederopplæring i Kurs i Bekymringsmestring

Det er et stort behov for gode behandlingstilbud for personer som strever med angst, bekymringer og stress i sin hverdag. Forekomsten av angsttilstander og stressrelaterte plager er høy, og Kurs i Bekymringsmestring er laget for personer som opplever denne typen problematikk.
Tid og sted

Hotell Scandic Haugesund, Kirkegata 166, 5525 Haugesund

10. september kl 09:00 - 14. september kl 16:00

Kontaktperson for kurset:
Serina Vorland
Telefon: 99363028
Epost: serina_vorland@hotmail.com

Kurset ble utviklet i 2015 av psykologene Serina Vorland og Eirik Jørgensen Sollie. Vorland arbeidet da som psykolog i Haugesund kommune, og opplevde at behovet for hjelp knyttet til angst og stressrelaterte plager var langt større enn hva den kommunale psykiske helsetjenesten kunne dekke gjennom å tilby individualterapi. Ønsket om å kunne hjelpe flere med denne typen vansker på én gang  dukket dermed opp, og slik ble Kurs i Bekymringsmestring til.

Kurset har nå blitt holdt åtte ganger i Haugesund, og over 150 personer har deltatt. Resultatene og tilbakemeldingene er gode. Deltakerne viser betydelig nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer og depresjonssymptomer etter fullført kurs, målt ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy.

De gode resultatene og tilbakemeldingene vi har fått gjør at vi tenker at Kurs i Bekymringsmestring kan komme til glede og nytte flere steder i Norge. Kurset er passende for de kommunale psykiske helsetjenestene, i skole- og studenthelsetjeneste, og det kan også være et godt tilbud i spesialisthelsetjenesten. For å gjøre tilbudet tilgjengelig flere steder tilbyr vi derfor nå opplæring for sertifisering som KBM-kursleder.

Formål
Lære opp kursledere som deretter kan holde kurs i egen kommune, virksomhet eller foretak

Målgruppe
Målgruppen for kursleder-opplæringen er helsepersonell som arbeider klinisk med personer med ulike angsttilstander og stressrelaterte plager. Kurset vil være aktuelt for blant annet leger, psykologer, helsesøstre og sykepleiere, samt annet helsepersonell som arbeid klinisk innen psykisk helse.

Det anbefales at minst to personer fra hver kommune, virksomhet eller foretak gjennomfører kursleder-opplæringen, og at man er to kursholdere som arbeider sammen når man etter opplæringen starter opp eget kurs. 

For mer informasjon og påmelding klikk HER

Relevante artikler:

Ingen treff...