Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 21

Siste nytt

Merete Kløvning (t.v.) og Lisbeth Slyngstad
-Satsing på barn som pårørende må bestemmes på øverste hold Med sine 22 barneansvarlige i psykisk helse, rus- og somatiske tjenester mener Ålesund kommune at nøkkelen for å gi barn som pårørende et godt tilbud er ledelsesforankring.
Siri Gjesdahl
-Vi har en plikt til å se pasientenes barn -Det skal være en helt naturlig del av alt helsepersonell gjør å snakke med pasienter om barna deres, sier leder Siri Gjesdahl i organisasjonen Barns Beste.