END-konferanse

Årets END (Etterlatte ved narkotikarelatert død) - konferanse arrangeres 21. november 2018!
Tid og sted

Bergen

21. november kl 09:00 - 21. november kl 16:00

Arrangør: Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Bergen kommune

Sett av dagen med det samme! Program og påmeldingslenke kommer i midten av september.

Relevante artikler:

Ingen treff...