Kunnskapsbasert folkehelsearbeid - utfordringer og muligheter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Asker kommune, Universitet i Sørøst-Norge, Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune og NTNU Samfunnsforskning AS arrangerer sin årlige Forskningskonferanse i Trondheim 9.-10.oktober.
Tid og sted

Thon Hotel Prinsen, Trondheim

9. oktober kl 09:00 - 10. oktober kl 13:30

Årets tematikk er "Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – utfordringer og muligheter for psykisk helsearbeid":
Nåværende kunnskap – og fremtidig behov for kunnskap – om det å mestre hele livet.

Regjeringen har utarbeidet en strategi for god psykisk helse (2017-2022) hvor to av fem overordnede mål er: 

1) psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
2) styrke kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien viser også til konkrete mål om å utvikle effektivt og godt folkehelsearbeid, tuftet på kunnskap om helsetilstanden og helseutfordringene i befolkningen, hva som påvirker vår psykiske helse; og hvilke virkemidler og tiltak som har effekt.

Målgruppe for konferansen er ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene, samt kommunalt folkehelsearbeid – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg blir årets konferanse også denne gangen relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer innen arbeid med folkehelse.

I år åpner vi også for presentasjon av relevante prosjekter innen folkehelsearbeid gjennom egen postervandring. For mer informasjon klikk HER

Program til konferansen

Praktisk informasjon:            
Konferansen holdes på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Deltakeravgift for 2-dager er kr. 1 200,-. Reise og overnatting betales av den enkelte deltaker. NAPHA inviterer alle deltakere til felles middag den 9.10. Vi har reservert noen hotellrom (pris enkeltrom per natt, frokost inkludert: kr. 1 169,-) på Thon Hotel Prinsen, vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen.

Påmelding til konferansen, til måltidene og bestilling av hotellrom, skjer til NAPHA. Lenke til påmeldingsskjema finner du HER 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på konferansen.  Arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere deltakere som hører inn under målgruppen.

Frist for påmelding til konferansen er 20. august.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...