Landskonferanse for videre- og masterutdanninger i psykisk helsearbeid

NAPHA tar nå et initiativ, og legger Landskonferansen i etterkant av vår Forskningskonferanse som arrangeres i Trondheim dagen før, 9-10. oktober 2018.
Tid og sted

Statens hus, Møterom Melhus, Trondheim

10. oktober kl 14:00 - 11. oktober kl 15:30

Bakgrunn og målsetting:

Samarbeidet mellom videreutdanningene i psykisk helsearbeid har en lang historie, et samarbeid NAPHA også har vært en del av. Dette samarbeidet har over tid blitt mindre, primært grunnet i endringene som har skjedd i utdanningssystemet med fusjoner og overgangen fra høgskoler til at de aller fleste nå er tilknyttet et universitet.

Slik NAPHA ser det har det ikke skjedd en tilsvarende endring i kommunenes og spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse. Vi ser derfor et behov for å få samlet utdanningene for å drøfte status, og se hvordan en, gitt de endrede institusjonelle rammebetingelsene, realiserer en utdanning som også imøtekommer praksisfeltets behov for kompetanse.

Det ble gjort et tilsvarende initiativ for et par år siden, men det ble avlyst grunnet for lav påmelding. Denne gangen vil den bli avholdt selv med lavt deltakerantall, en plass må vi starte! Vårt ønske er at dette blir et årlig initiativ. 

Målgruppe for konferansen er ledere og ansatte ved videre- og masterutdanninger i psykisk helsearbeid mv. 

For programmet klikk HER

Her finner du tidligere utredninger fra Universitets- og høgskolerådet som omhandler koplinger mellom videre- og masterutdanninger: Merverdi Master, Innpassing videreutdanning i Master 1 og Innpassing videreutdanning i Master 2

UHRs høringsuttalelse om nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene.

Disse vil være utgangspunkt for presentasjonen fra UHR. 

Praktisk informasjon:            

Konferansen holdes på Statens Hus i Trondheim. Deltakelse er gratis. Reise og overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker. Det vil bli arrangert en felles middag den 10.10. som deltaker betaler selv.

Lenke til påmeldingsskjema finner du HER                                                                      

Frist for påmelding til konferansen er 10.9.18 

Kontaktperson i NAPHA:

Faglig rådgiver Trond Hatling – trond.hatling@napha.no

Kontorleder Stefanie Görner – stefanie.gorner@napha.no

Relevante artikler:

Ingen treff...