Personer med store og sammensatte behov:

Faglig samarbeidsutvalg ved Nidaros DPS inviterer til fagdag innen helse og rus.
Tid og sted

St. Olavs hospital, Trondheim

27. september kl 08:00 - 27. september kl 15:30

Sted: Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital (KA12), Olav Kyrres gt 10, Øya, Trondheim

Her finner du program for dagen.

Kurset er godkjent som 7 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Det er i tillegg søkt om godkjenning i Den Norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund. 

Pris: NOK 400.  Det vil bli servert en enkel lunsj. Regning for kursavgiften blir tilsendt etter kursdagen.

Følg lenken for påmelding (Ctrl + Klikk): https://response.questback.com/stolavshospital/bf2cigrbkp

Bindende påmelding innen 14. september 2018.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...