ACT og Housing First går hånd i hånd i Danmark

ACT og Housing First går hånd i hånd i Danmark

Housing First / Publisert: 28. november 2018.   Endret: 28. november 2018

I København jobber ACT-teamet etter Housing First-modellen. 90 prosent av beboerne har lyktes i å beholde boligen sin, viser målinger. Besparelsene er store, både økonomisk og menneskelig.

sykkel danm red

AKTUELT: Målingene gjør at man kan oppdage om det er hindringer på systemnivå som fører til hjemløshet. Er det for eksempel slik at en forvaltning inndrar pengestøtte, slik at husleien ikke kan betales? (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA)

AKTUELT: Målingene gj&o...
Fidelity
 • Med fidelity menes hvorvidt prosjektet følger grunnelementene i Housing First – modellen.
 • Det er utviklet en skala som skal gi svar på om det er høy eller lav grad av fidelity.
 • Dersom fidelityskåren kommer under et visst nivå, er ikke prosjektet et Housing First -prosjekt etter definisjonen, siden kjerneprinsippene har lav grad av oppfyllelse.
 • Dette er viktig kunnskap, for eksempel når man skal måle effekt/ finne ut om en modell er nyttig for å nå målet, som her er å oppnå varig bolig. 
De åtte kjerneprinsippene i Housing First som måles med en fidelityskala
 1. Bolig er en grunnleggende menneskerettighet
 2. Respekt, varme og medmenneskelighet overfor alle brukere
 3. Forpliktelse til å arbeide sammen med brukeren så lenge det er behov
 4. Selvstendige boliger i alminnelige boligstrøk
 5. Skille mellom bolig og tjenester
 6. Utgangspunkt i brukerens behov og selvbestemmelse
 7. Recoveryorientering
 8. Skadereduksjon
DEDIKERTE HJELPERE: Kristian Kjær Rasmussen og Marianne Hahn Hansen, ACT-teamet som jobber i Housing First -prosjektet i Hjemløsenheden, København kommune. (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA)

Mer om

housing.first faglig.kvalitet informasjon fidelity act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen