Karriereveiledningskonferansen 2019

Arbeidslivet er i endring. Behovet for å håndtere omstilling og ta stadig nye valg kan være nødvendig og avgjørende for framtidige arbeidsmuligheter. Hva vil det si for den jobben karriereveilederne skal gjøre? Og hvordan kan både veiledere og beslutningstakere legge til rette for en god balanse mellom befolkningens kompetanse og arbeidslivets behov? Hvilke løsninger ser vi for oss nå og i framtiden?
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

31. januar kl 09:00 - 1. februar kl 15:00

Arrangør: JobbAktiv

Målgruppen for konferansen:

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

Tema for konferansen:

  • Tilegne seg kunnskap om aktuelle karriereveiledningsfaglige spørsmål og perspektiver.
  • Oppdatering på det pågående arbeidet med nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. 
  • Reflektere over hvilke kompetanser enkeltmennesket trenger for framtiden og hvordan veilederne og andre aktører kan bidra til karrierelæring på dette området.
  • Diskutere kunnskap om fremtidig kompetansebehov og god bruk av arbeidsmarkedsinformasjon i karriereveiledning.
  • Fordype seg i et av områdene konferansen tilbyr gjennom Workshop.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...