Kurs i mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT)

Undervisere: Professor Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeld
Kursdager 2018: 25. og 26. oktober, 13. og 14. desember, januar 2019 (dato kommer).
Tid og sted

Villa Sult, Kruses gate 8, Oslo

25. oktober kl 09:00 - 14. desember kl 16:00

Arrangør: Institutt  for Mentalisering

Om kurset: Det overordnete læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse  i  hvordan mentaliseringsmodellen  kan implementeres i miljøterapeutiske  sammenhenger. Det betyr  god kunnskap  om mentalisering  og mentaliseringssvikt  og den betydning  dette har  for  mental  helse  og psykopatologi.  Det legges  vekt på de vanligste   formene   for psykiske lidelser og atferdsvansker som man finner innenfor  behandlings-  og omsorgsinstitusjoner.  Det betyr også ferdigheter i samspillet mellom klienter  og profesjonelle i miljøterapeutiske institusjoner,   slik  det utspiller   seg i topersonersforhold,  i grupper  og innenfor   institusjoner som helhet. Det legges også opp til læring gjennom mentaliseringsbasert veiledning på egne miljøterapeutiske erfaringer.

Det er også et læringsmål å kunne beherske  ulike gruppeformater og allmenne prinsipper for miljøterapeutiske intervensjoner og psykoedukasjon om mentalisering og mentaliseringssvikt, slik at en kan lede psykoedukative mentaliseringsgrupper i institusjoner.  Sentralt er også arbeid med personalgruppen  og hvordan  det kollegialet  samarbeidet  kan fremmes  og støttes.

Arbeidsform: Deltakerantallet er 30 og arbeidsformen innebærer mye egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles  mellom  plenum  og to smågrupper  som ledes av  Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Det legges stor vekt på ferdighetstrening og for dette formålet  vil  det bli  brukt mye  rollespill.

Kurset har følgende  generelle struktur:09.00-10.45 Plenum  1 og 2 – forelesning  og diskusjon. 11.00-12.00 Smågruppearbeid (drøfting av egne erfaringer, arbeid med case, rollespill og veiledning). 12.00-12.45 Lunsj. 12.45-14.00 Plenum  3 – forelesning  og diskusjon. 14.15-15.30 Smågruppearbeid (drøfting av egne erfaringer, arbeid med case, rollespill og veiledning). 15.30-16.00 Plenum  4 – oppsummering  og diskusjon.

Vil du vite mer? Trykk her for påmelding og program.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...