Kommunehelsekonferanse 2018

Kommunehelsetjenesten er en omfattende virksomhet dedikert den enkelte kommune. Uansett kommunestørrelse er kommunehelsetjenesten en del av lokalbefolkningens velferdstilbud. Uansett størrelse kreves det et sett med kompetanser for å tilfredsstille de behov lokalbefolkningen har, uavhengig av alder, kjønn og religion.
Tid og sted

Quality Hotel Expo, Oslo/Fornebu

29. november kl 09:00 - 30. november kl 15:15

Arrangør: Faglig Forum

Faglig Forum har laget denne konferansen for å sette lyset på tverrfagligheten, samhandlingsperspektivet og et utvalg problemstillinger som enhver kommune står overfor.
Konferansen vil trekke fram psykologenes viktige rolle i kommunehelsetjenesten, psykisk helse som en alltid tilstedeværende utfordring, oppvekstvilkår, flyktninger med traumelidelser, PPT og ikke minst et omfattende lovsett som gjelder kommunehelsetjenesten.
De utvalgte temaene presenteres av fagfolk med lang erfaring og spisskompetanse innen sine fagområder.

Målgruppe:
Alle ansatte i kommunehelsetjenesten, men også fagfolk med interesse for denne avgrensede delen av helsetjenestene; ansatte innen forskning, høgskoler og universitet, bruker- og fagorganisasjoner, politikere Ansatte i kommunal omsorgstjeneste, i IT-avdeling, kommunale ledere og politikere, ansatte i høgskoler og universitet, leverandører av velferdsteknologiske løsninger og andre med interesse for mestringsteknologi.

For program og påmelding se her.

Relevante artikler:

Ingen treff...