Lederkonferansen 2019

Lederkonferansen ble arrangert for første gang i 1997. Den har siden blitt en tradisjon og arrangeres i februar hvert år med tidsaktuelle ledelsesspørsmål. Fra og med 2007 har også Helselederprisen blitt delt ut på konferansen.
Flere helseministre har fremhevet Lederkonferansen som en av de viktigste møteplassene for helseledere i Norge i dag.
Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

7. februar kl 09:00 - 8. februar kl 16:00

Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Programmet for konferansen fokuserer på ledelseserfaringer, fremtidens helsetjenester, den digitale utviklingen og gode erfaringer.
Sentralt i programmet står temaer som hvordan lede i endring, sammenslåing og samhandling, digital infrastruktur, GDPR og helsedata.

Til Lederkonferansen 2019 ønsker vi å samle deltakere som har et sterkt engasjement og interesse for helsetjenesten og dens utvikling og utfordringer.
Med et sterkt faglig program, sosiale rammer og mulighet for nettverksbygging er dette en konferanse du ikke vil gå glipp av!

For program, påmelding og informasjon se www.nsh.no
Ønsker du å være utstiller? Send en e-post til nsh@nsh.no

Relevante artikler:

Ingen treff...