LAR-konferansen 2018

Den første konferansen ble arrangert i 2000 og het da Nasjonal metadonkonferanse. Siden den gang er tema utvidet i takt med feltet. Ytterligere 10 konferanser har bekreftet arrangementet som det mest sentrale "bransjetreffet", med opp mot 750 deltakere fra hele landet.
Tid og sted

Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo

18. oktober kl 09:00 - 19. oktober kl 15:45

KONFERANSEKOMITEEN FOR LAR-KONFERANSEN 2018:
SERAF – senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo og Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus HF

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse innenfor rusfeltet. I 2018 er det 12. gang konferansen samler fagfolk fra hele rusfeltet, denne gangen i nye lokaler på Meet Ullevaal.

Vil du påvirke rammefaktorer for utøvelsen av faget ditt? Vil du sette deg inn i nyere forskning? Vil du diskutere de etiske utfordringene i feltet? Da møtes vi under den 12. LAR-konferansen!

For mer informasjon og påmelding klikk her.

Relevante artikler:

Ingen treff...