Regional lanserings- og implementeringskonferanse - Steinkjer

HNT (HF) inviterer, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Foredragsholdere fra Helsedirektoratet, HNT, kommunerepresentanter og brukere.
Tid og sted

Grand hotell Steinkjer

31. oktober kl 10:00 - 31. oktober kl 16:00

Kontakt: HildeKristin.Vatterholm@helse-nordtrondelag.no  

Målgruppe:
- Ansatte i Helse Midt-Norge
- Primærhelsetjenesten
- Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner
- Ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket, kommune
- Bruker og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus

For mer informasjon se her.

Relevante artikler:

Ingen treff...