Lanseringsarrangement: Se hele meg

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familie og hjelpere.
Tid og sted

Filmens Hus, Tancred-salen, Dronningens gate 16, Oslo

2. november kl 14:00 - 2. november kl 16:00

Læringsprogrammet bygger på dokumentarserien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017.  Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoselidelser. De deler raust fra livene sine.

Hovedkarakterene formidler opplevelser og erfaringsbasert kunnskap som blir supplert med ulike fagperspektiv. Via animasjoner deler de erfaringer fra sine indre liv, der parallelle virkeligheter finner sted. De deler også rikt fra barndom, privatliv og erfaringer i behandling. 

SE HELE MEG har blitt til i tett samarbeid mellom filmskaperen Gunhild Asting og Stiftelsen SEPREP. Filmene i læringsprogrammet består av klipp fra TV-serien og materiale som ikke har vært vist tidligere.

Læringsprogrammet er delt opp i åtte hovedemner og består av tilhørende tekster, videoklipp og refleksjonsspørsmål, som er tenkt som utgangspunkt for gode dialoger. 

SE HELE MEG henvender seg til personer med psykoselidelser, familier, nettverk og fagfolk innen psykisk helsevern. Distriktspsykiatriske sentre og andre behandlingsinstitusjoner er svært gode arenaer for benyttelse av programmet. Læringsprogrammet kan også benyttes av bruker- og pårørende­organisasjoner, psykisk helsetjeneste i kommunene, boliger, NAV og til undervisning.

Læringsprogrammet SE HELE MEG vil være tilgjengelig fra 2. november kl. 14.00 på www.sehelemeg.no, til gratis anvendelse for alle som vil benytte seg av det.

SE HELE MEG har fått tildelt prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. 

Lanseringen er åpen for alle. Vi har ingen påmeldingsliste, så det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder. Salen har plass til 195 personer.

Velkommen!

For nærmere info, kontakt:

Gunnar Brox Haugen, SEPREP, prosjektleder, tlf: 95887695, e-post: gunnar.brox.haugen@seprep.no

Gunhild Asting, filmskaper, tlf: 99159102, e-post: gunhild@mop.no

Olav Løkvik, SEPREP, tekstforfatter, tlf: 91156969, e-post: olav.lokvik@seprep.no

Relevante artikler:

Ingen treff...