Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Hvordan bør helse- og omsorgspersonell handle i møte med berørte av vold i nære relasjoner?
Tid og sted

Gullhaugveien 1-3 AS, Oslo

16. oktober kl 08:30 - 16. oktober kl 10:30

Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NKVTS har utviklet en digital veileder for helse- og omsorgspersonell og andre, som i sitt virke møter personer som kan være eller er utsatt for vold i nære relasjoner.

Veilederen, som har fått navnet «Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner», lanseres med et seminar den 16. oktober.

I veilderene finner du kunnskap om hvordan du kan handle i møte med:

  • Vold og overgrep mot barn
  • Vold og overgrep mot voksne
  • Personer som utøver vold og overgrep
  • Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Innholdet er også nyttig stoff for beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner, helseforetak, barneverntjenesten og politi.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00.

For mer informasjon og påmelding se her.

Relevante artikler:

Ingen treff...