Dagsmøte om helseøkonomi

"Vi tror finansieringsordningen kan bidra til å utvikle helsetjenesten - hva tror du?"
Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

3. desember kl 09:00 - 3. desember kl 17:00

Programkomité:
Fredrik A.S.R. Hanssen, Helsedirektoratet
Anders Frafjord, Diakonhjemmet Sykehus
Christine Furuholmen, Vestre Viken
Oddvar Martin Kaarbøe, UiO
NSHs sekretariat

Program:

  • Hvordan kan finansiering bidra til den helsetjenesten vi ønsker oss? 
  • Finansiering av helsetjenesten. Muligheter og begrensninger – hvor skal vi?
  • Hvilke konsekvenser får dette for organiseringen. Implementering av pakkeforløp – hva betyr dette i praksis og økonomisk
  • Deskriptive analyser vedr. ressurskrevende pasienter
  • VIP-prosjektet i Stavanger – hvilke erfaringer er gjort og hva vil dere anbefale at andre skal gjøre?
  • Verdibasert virksomhet – verdier i praksis

For mer informasjon og påmeling se her.

Relevante artikler:

Ingen treff...