Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2018

Husbanken Midt-Norge inviterer kommuner, politikere, bransjeaktører, frivillige organisasjoner og flere til todagers boligkonferanse på Stjørdal i november. Kan markedet løse kommunale boligutfordringer og hvilke boligoppgaver er kommunen pålagt å utføre selv?
Tid og sted

Scandic Hell, Værnes flyplass, Stjørdal

28. november kl 09:00 - 29. november kl 15:00

Konferansen har blitt en populær årlig møtearena for ansatte i kommunene, politikere, byggebransjen og interesseorganisasjoner i Midt-Norge. Her får du faglig påfyll, inspirasjon fra andre kommuner og mulighet til å utveksle erfaringer med andre. I år retter vi et spesielt fokus på boligoppgaver kommunen kan samarbeide med andre om, og de som kommunene må løse selv. I tillegg blir det innlegg om verktøy for styring av den kommunale boligporteføljen og organisering av boligarbeidet i små- og mellomstore kommuner. 

Du kan melde deg på her 

Mer informasjon og program finner du her

 

Relevante artikler:

Ingen treff...