Endret: 24. oktober 2018
Sita Grepp, ansatt hos Fylkesmannen i Nordland

KLART MÅL: Sita Grepp hos Fylkesmannen i Nordland håper at minst 75 prosent av kommunene i fylket dekkes av FACT-team innen fem år. Her fra en samling 23.-24. oktober for FACT-teamene i Nordland, holdt i Saltstraumen utenfor Bodø. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Storsatsing på FACT-team i Nordland

Storsatsing på FACT-team i Nordland

Hver tredje kommune i det langstrakte Nordland har nå oppsøkende FACT-team rettet mot mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer. Målet er tre av fire innen fem år.

-Interkommunalt samarbeid er veien å gå her i Nordland, som er det fylket i Norge med flest kommuner. Det er mange små kommuner, med lavt befolkningstall og store avstander, sier Sita Grepp hos Fylkesmannen i Nordland.

-Mer robust tilbud

13-14 kommuner fra Ofoten, Lofoten og Vesterålen i fylkets nordlige del, til Rana lenger sør, er nå dekket av tverrfaglige, oppsøkende FACT-team.

-Mange av de små kommunene har kanskje bare én ansatt i psykisk helsetjenestene. Ved å samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner, får man et mer robust tilbud, og et fagmiljø som det blir mer attraktivt for folk med god kompetanse å søke jobb i. Man blir mindre sårbar både for sykdom og turnover, sier Grepp.

15 000 innbyggere som krav

FACT er en videreutvikling av det opprinnelige ACT, som krever et større befolkningsgrunnlag og har en noe mer snever målgruppe.

-Valget av FACT kontra ACT var enkelt. Vi har ikke befolkningsgrunnlag til ACT-team, ikke engang i den mest befolkningsrike kommunen Bodø, sier Grepp.

I henhold-til FACT-modellen skal det være minst 15 000 mennesker i nedslagsfeltet til et FACT-team.

-Noen av teamene som har fått støtte til etablering har færre enn dette, men de jobber med å utvide tilbudet sitt til flere kommuner slik at de fyller dette kriteriet, forteller hun.

Drømmer om 75 prosent på fem år

Drømmen hennes er at minst tre av fire kommuner i Nordland dekkes av FACT-team innen fem år.

-Det avhenger selvsagt av at FACT-modellen lykkes for de teamene som nå nettopp har startet. Det håper og tror vi, men de har holdt på for kort tid til at vi kan trekke konklusjoner, understreker Grepp.

Kan gjøre unntak

Fylkesmannen forvalter en tilskuddsordning for etablering og drift av slike team, i inntil fem år. Hun sier de har åpning for å gi midler til team som med færre enn 15 000 innbyggere i sitt nedslagsfelt.

-Indre Salten for eksempel, med kommuner som Fauske, Sørfold og Saltdal, har vurdert å søke om dette. Vi oppmuntrer dem til det, og har tro på at det vil fungere godt og at de klarer å utvide til flere kommuner på sikt, mener Grepp.

-Ikke en døgnflue

Hun påpeker at en forutsetning for suksess på sikt er at spesialisthelsetjenesten og kommunen klarer å ta FACT inn i sine ordinære budsjetter.

-Tilskuddene varer noen år, og etter det må kommunene og spesialisthelsetjenesten finansiere det selv. Dette er svært viktig, for at dette skal bli et robust og stabilt tilbud på sikt til en målgruppe som virkelig trenger oppsøkende hjelp, og ikke en døgnflue, understreker Grepp.

Teknologi godt hjelpemiddel

Kommunikasjonsteknologi er til god hjelp for å overkomme de geografiske utfordringene teamene møter.

-Bruk av elektroniske hjelpemidler er viktig i kommunikasjon innad i teamet, når avstandene er såpass lange som i Nordland. Flere av teamene bruker Skype i samarbeidet, og rapporterer at denne type kommunikasjon fungerer godt, forutsatt at teknologien fungerer, sier hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen