Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

I januar 2019 arrangerer Institutt for mentalisering et 3-dagers introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. Kurset tilsvarer kurset som tilbys ved Anna Freud Centre med Anthony Bateman og Peter Fonagy.
Tid og sted

Grand Hotel, Oslo

31. januar kl 09:00 - 2. februar kl 15:30

Arrangør: Institutt for mentalisering

Undervisere: Finn Skårderud, Sigmund Karterud, Henning Jordet, Nina Arefjord og Bente Sommerfeldt
Pris NOK: 6 400,00

Det gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle anvendelsen av og innholdet i begrepet mentalisering, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT), og praktisk trening i å kunne forstå klienter i henhold til MBT og intervenere hensiktsmessig. Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Kurset har plass til 60 deltakere. Kurset eller tilsvarende er en forutsetning for å søke om deltakelse på videregående kurs og utdannelser ved instituttet. 

Prisen inkluderer lunsj alle kursdagene.
 

Er du interessert i å delta? Følg linken for mer informasjon og påmelding. 

Relevante artikler:

Ingen treff...