Kurs om Tegn og symptomer

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskrive tegn og symptomer på bruk av de ulike stoffgruppene.
Tid og sted

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0205 Oslo

28. november kl 09:00 - 30. november kl 15:30

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Målet er at deltagerne etter endt undervisning skal kunne identifisere rusgiftpavirkning, ved å kunne:

  • identifisere rusgiftpåvirkning
  • gjengi de sju stoffgruppene
  • beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
  • gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive stoffenes egenskaper
  • beskrive effekter
  • forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen
  • forklare og forstå faren for overdose
  • anvende kunnskapen om rusgiftpåvirkning i praksis.

Mer om kurset og påmeldingsskjema finner du her

Relevante artikler:

Ingen treff...