Endret: 02. november 2018
IPS Hadeland-teamet

BYR PÅ SEG SELV: Med sine seks års erfaring som IPS-team tilbyr denne glade gjengen på Hadeland nyoppstartede team å hospitere hos dem. -De får se at IPS faktisk virker i praksis, sier team-leder Kine Nan Lium (lengst til venstre). FOTO: Hadeland-IPS-team.

Gir nye IPS-team kick-start

Gir nye IPS-team kick-start

Det siste året har mange nyoppstartede IPS-team vært med det mer erfarne IPS Hadeland-teamet ut til jobbsøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

-De får være en del av den praktiske hverdagen og se hvordan et etablert team fungerer, sier IPS Hadeland-leder Kine Nan Lium.

-Får se at det virker

Teamets 15 jobbspesialister har i seks år jobbet skulder ved skulder med psykisk helsetjenestene, for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer ut i lønnet jobb i det ordinære arbeidslivet. Erfaringene de har gjort seg deler de nå med andre team som starter opp, gjennom en gratis hospiteringsordning.

-De får se at det faktisk virker i praksis, at vi får folk ut i jobb, og de får et innblikk i hva som er veien dit, sier Lium.

Opplever jobb-ja

To dager er en typisk lengde på en hospitering. Noen team vil også være lenger.

-Vi tilpasser innholdet til lengden på oppholdet. Dag én er de med oss til NAV og i behandlingsmøter, der vi diskuterer muligheter og utfordringer på veien til jobb sammen med de som følger opp deltakerne med psykisk helsehjelp. Dag to møter de deltakerne, og blir med ut til arbeidsgivere, forteller hun.

Målet til IPS Hadeland som ressurssenter for nyoppstartede team er å være rettet mot den praktiske hverdagen.

-Vi oppfordrer dem om å være aktive, forklarer dem hva som er målet med behandlingsmøtet og samtalen med deltakeren. De blir en kollega. Flere har sett live at arbeidsgivere kommer med jobbtilbud til deltakere, og i evalueringer beskrives slike opplevelser som inspirerende, sier Lium.

Den gode matchen

Flere som har vært på hospitering setter også pris på at de kan spørre jobbspesialistene om alt mulig. Jobbspesialisten er den som har kontakten ut mot arbeidsgiverne, og som leter etter den gode matchen mellom hva arbeidsgiverne trenger og hva brukerne ønsker og har kompetanse til.

-Får se alle bitene som må på plass

Nøkkelen for å få til en slik match er ifølge Lium å både gjøre seg godt kjent med hva brukerne kan og vil, og med arbeidsgivernes behov. De vektlegger derfor møter med dem for de teamene som kommer på hospitering. De som kommer lærer også om det tette samarbeidet IPS Hadeland har både med psykisk helsetjenester og med NAV.

-Vi tar dem med til behandlere, og snakker med dem om hvordan å hjelpe personen ut i jobb. De blir også med til NAV, som er en viktig samarbeidspartner også fordi økonomi er kjempeviktig for den enkelte. De får se alle bitene som må på pass for å lykkes, sier Lium.

-Bidro til økt motivasjon

IPS Sandefjord dro hele teamet på todagers hospitering hos ressurssenteret IPS Hadeland.

-Det å observere og være med jobbspesialister i deres jobbhverdag, er mye mer verdifullt enn å høre om det på et foredrag, mener leder Maria Eriksen i IPS Sandefjord.

Oppstarten av IPS-team hos NAV Sandefjord gikk ifølge Eriksen veldig bra, noe hun blant annet takker besøket i Hadeland for.

-Hospiteringen bidro til økt motivasjon for jobben vi skulle i gang med, samt at det satte i gang gode diskusjoner i teamet i forhold til hva vi ønsker å adoptere av arbeidsmetode, og hva vi ønsker å gjøre annerledes, sier Eriksen.

Nyoppstartede IPS Sandefjord på besøk hos IPS Hadeland

IPS Sandefjord på besøk hos IPS Hadeland. Fra venstre Mette Marit Løke, Adele Hansen, Maria Eriksen, Ellen Pindsle, Turid Syvertsen og Camilla Hunskaar. 

Kommenter:

Mer om

nyheter ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen