Nettverksseminar 2019: Samisk kulturforståelse i helse- og sosialtjenesten i det sørsamiske området

Samisk helse- og sosialfaglig nettverksseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging.
Tid og sted

Quality Airport Hotel Værnes - Stjørdal sentrum

24. januar kl 09:00 - 25. januar kl 17:00

Årets seminar:
Tema for begge dagene av seminaret er «Hva er samisk helse?» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området.

Noen av årets foredragsholdere er blant annet Snefrid Møllersen som skal presentere sin artikkel fra Samiske tall forteller «Helserelaterte leve- og arbeidsforhold for reindriftssamisk befolkning i sørsamisk område»,

«Anette Langås Larsen skal snakke om «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler»

Soile Hämäläinen har tittelen «Joikens mulige helsefordeler» og Lena Kråik snakker om «Samer och vård i livets slutt» og «Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) - Førsta hjälpen i vägløst land».

Seminaret har oppstart med lunsj torsdag og avsluttes med lunsj fredag. 

Mer informasjon og påmelding her.

Relevante artikler:

Ingen treff...