PSYKISK HELSE – 2019

En kongress for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning.
Tid og sted

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

21. januar kl 09:00 - 23. januar kl 14:00

I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.

Påmelding og info

Relevante artikler:

Ingen treff...