Samarbeid om nye forløp innen psykisk helse

Tid og sted

Nordlandssykehuset, Bodø

13. juni kl 09:00 - 13. juni kl 16:00

Tema som blir diskutert er bl a om standardisert behandling og oppfølging og anbefalt god praksis tar hensyn til pasientenes erfaringer, kunnskap, kultur og behov på et individuelt nivå.

Frist for å sende inn abstrakter er 15. februar 2019.

Program vil komme etterhvert. 

Kontaktperson Ian Dawson: Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no

Se invitasjon.

Relevante artikler:

Ingen treff...