Arbeid i møte med vold og trusler

De beste innen fagfeltet kommer for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosialsektoren.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

13. juni kl 10:20 - 14. juni kl 14:30

Se her for oppdatert program og påmelding.

Arrangør: JobbAktiv

Tid og sted: 13.–14. juni 2019, Thon Hotel Oslo Airport

Relevante artikler:

Ingen treff...