20th Nordic Workshop in Evidence-Based Practice

This five-day workshop will focus on teaching the basics of, and developing further insights into, the conscientious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients or the delivery of health services.
Tid og sted

Klækken Hotell, Hønefoss

20. mai kl 09:00 - 24. mai kl 16:00

"Folkehelseinstituttet lover deg et spennende program - og hardt arbeid under denne workshopen i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste. Vi skal fordype oss i hvordan vi kan bruke forskning i praksis: hvordan vi kan formulere gode spørsmål, søke etter litteratur, kritisk vurdere forskningen og bruke den
på en god måte i beslutninger i helsetjenesten."

Tid og sted: 20.–24. mai 2019, Klækken hotell.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...