Seksuelle overgrep 2019

Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, politi, skole, barnehage, PPT og andre som arbeider med barn og unge.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

13. juni kl 10:00 - 14. juni kl 15:30

Arrangør: JobbAktiv

For å innlede konferansens tema, vil det redegjøres for forekomst, ulike former for overgrep, hva vi vet om hvem som rammes, og hvilke senvirkninger ofrene risikerer å måtte leve med. Vi vet omfanget og vi kjenner konsekvensene, og det er nettopp derfor det er helt avgjørende at vi som samfunn settes i stand til å forebygge overgrep, beskytte barna og gripe tidlig inn når overgrep skjer. Konferansen skal gi oss økt kunnskap om hvordan vi kan realisere dette. I tillegg skal vi lære mer om hvilken oppfølging disse barna trenger for å redusere risikoen for senskader og øke mulighetene for rehabilitering og god livskvalitet.

For program, informasjon og påmelding se HER.

Relevante artikler:

Ingen treff...