Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

Hvordan kan profesjonelle (alle som arbeider med ungdom) som møter ungdom med psykiske helseplager forme hjelpen på måter som bidrar til økt opplevelse av mestring og indre styring hos ungdommene?
Tid og sted

Kabelgaten 10-12, Oslo 0580

3. april kl 08:30 - 3. april kl 15:30

Arrangør: ISOP Seminarer

Med Kari Langaard  –  Utdannet klinisk sosionom og har en PhD i psykologi.

Kurset vil formidle hvordan profesjonelle som møter ungdom i sitt daglige arbeid kan bidra til å hjelpe ungdom med psykiske og psykososiale helseplager.

Kurset vil presentere måter å samtale med ungdommer på som kan bidra til at de opplever økt indre styring og mestring.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...