Sykefraværskonferansen

Hvordan forebygge sykefravær i oppvekstsektor og helsevesen? En konferanse om veiledning, kompetanse og rekruttering - og om nytenkning for årene som kommer.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

13. juni kl 10:00 - 14. juni kl 15:00

Arrangør: JobbAktiv

Ifølge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse kan Norge innen 2030 mangle minst 75.000 sykepleiere. Det varsles i tillegg dramatisk mangel på fagarbeidere i samme tidsrom. Målet for konferansen er å grave etter de gode og fremtidsrettede løsningene for lavere sykefravær. Målgruppen er ledere og mellomledere i offentlig og privat virksomhet, tillitsvalgte, verneombud, personalansvarlige, og andre interesserte innen helseforetak, kommuner, privat virksomhet og utdanning, samt NAV.

For mer informasjon, program og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...