Behandling og forståelse av sosial angst

Sosial fobi er en av de vanligste psykiske lidelsene. I løpet av livet vil over 13 % av den norske befolkningen fylle kriteriene for diagnosen. Det finnes en rekke forskjellige behandlingsmetoder som har vist seg å ha god virkning – likevel oppnår ikke alle pasienter ønsket effekt av behandlingen.
Tid og sted

Kildehuset, Modum Bad

11. april kl 09:00 - 11. april kl 15:30

Arrangør: Kildehuset - Modum Bad, Lovisenberg og Psykologisk institutt, UiO

Vi vet for lite om hva som kjennetegner de pasientene som ikke får utbytte av terapi for sosial angst. På denne konferansen vil du lære mer om hva som kan være ulike karakteristika ved den gruppen som ikke oppnår ønsket effekt av behandling. Du vil også lære mer om hva som er sentrale mekanismer for at behandling av sosial fobi skal virke, og du vil få oppdatert kunnskap om det siste på forskningsfronten.

For mer informasjon og påmelding se HER

 

Relevante artikler:

Ingen treff...