Kurs: Utfordrende atferd og utviklingshemning

Mange med utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Det gis innblikk i ulike årsaker til utfordrende atferd og behandlingsperspektiver. Enkelte temaer vil bli mer dyptgående behandlet.
Tid og sted

Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

2. mai kl 08:30 - 2. mai kl 15:30

Arrangør: ISOP seminarer

Om kurset

Ca. 10 % av alle med utviklingshemning som får omsorgstjenester, har utfordrende atferd i form av selvskading, angrep, ødeleggelser og annet. Hos de yngre er prosenten enda høyere. Behandling begynner med å prøve å finne ut hvorfor atferden finner sted, det vil si å gjøre «funksjonelle analyser». Dette lykkes ofte, og det gjennomgås hvordan det kan utføres. Neste steg er å bruke funnene til å uforme behandling. Denne kan gå ut på såkalte aktive tiltak, det vil si å lære personen å forholde seg på nye måter. Den kan også gå ut på mer passive tiltak, det vil si å foreta tilpasninger etter personens ønsker og behov, slik at personen ikke lenger har behov for å vise problematferd. Det siste kan også gå ut på medikasjon. Iblant er det imidlertid vanskelig å finne årsaker til den utfordrende atferden, eller det er vanskelig å gjøre noe med årsaker som vi finner. Da kan vi bruke metoder som kan brukes uavhengig av hvorfor den utfordrende atferden forekommer, alt fra ulike former for hindring til atferdsavtaler. Det vil bli gitt en rekke eksempler på alle hovedformer for behandling. Forebygging av utfordrende atferd tas også opp. Hva som er lovlig og etisk behandling, er en rød tråd gjennom kurset.

For mer informasjon og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...