Kjærestevold i Norden

Sammen med Barne- og likestillingsdepartementet inviterer NKVTS til et halvdagsseminar om vold mellom unge kjærester i Norden. Forskere fra flere nordiske land bidrar med kunnskap og erfaringer.
Tid og sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo. Auditoriet i 1.etg

18. juni kl 09:00 - 18. juni kl 13:00

Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og Barne- og likestillingsdepartementet

Kjærestevold blant unge er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser for de involverte og samfunnet som helhet. Til tross for at de nordiske landene er blant verdens mest likestilte land, viser forskning likevel at kjærestevold er utbredt i Norden.

Vi har invitert forskere og aktører fra Finland, Sverige, Danmark til Norge for å presentere forskning og erfaringer fra arbeidet med kjærestevold blant unge i Norden. Gjennom seminaret vil du få en bedre forståelse av utfordringene tilknyttet denne typen vold og overgrep og innsikt i mulige tiltak for å møte disse utfordringene.

Program

09.00 – 09.05 = Velkommen

09.05 – 09.15  = Åpning ved politisk ledelse i BLD

09.15 – 10.00 = Carolina Överlien og Per Hellevik: Vold mellom ungdom i nære relasjoner. Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR)

10.00 – 10.30 = Sibel Korkmaz: Våld mellan ungdomar i nära relationer i Sverige – Ökat fokus på en tidigare bortglömd grupp

10.30 – 11.00 = Anu Isotalo:  Våld i ungas parrelationer i Finland – ett tidigare outforskat fenomen

11.00 – 11.30 = Pause med enkel servering

11.30 – 12.00 = Sidsel Karsberg: Vold i de helt tidlige romantiske relationer blandt danske unge

12.00 – 12.30 = Zandra Kanakaris: Ungarelationer.se – Sveriges första nationella plattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer/Kjærestevold

12.30 – 12.50 = Spørsmålsrunde

12.50 – 13.00 = Avslutning

Se HER for informasjon og påmelding

Relevante artikler:

Ingen treff...