Helsetjenesten under angrep

Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NSH inviterer til:

«HELSETJENESTEN UNDER ANGREP» - Oslo Kongressenter 6. juni.
Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

6. juni kl 09:00 - 6. juni kl 16:30

 

  • Det helhetlige utfordringsbildet Cecilie Daae, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Hva kan ramme helsetjenesten? Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
  • Dataangrepet mot Helse Sør-Øst, Atle Brynestad, Helse Sør-Øst og Christian Jakobsen, Sykehuspartner HF
  • Hverdagsangrep og trusler - hva er planen? Jon Ørstavik, Oslo Allmennlegevakt
  • Samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Hvordan påvirkes vi av et nytt trusselbilde? Espen Nakstad, CBRNE, Oslo universitetssykehus
  • Hvordan samarbeide i alvorlige situasjoner? Oberst Håkon Warø, Heimevernet
  • Trusselbildet for vannforsyning – hva gjøres for å sikre "nødvann"? Rune Abrahamsen, Vestre Viken, Nye Drammen sykehus
  • Debatt og dialog

 

Program og påmelding: www.nsh.no
Velkommen!

Relevante artikler:

Ingen treff...