Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 24, 2019

Denne uka får du et fyldig nyhetsbrev med stort spenn i tematikk. Vi har vært på Rask psykisk helsehjelp-konferanse på Gardermoen, Samhandlingskonferanse i Svolvær, Ringar i Vatn-samling i Geiranger, på Nordisk konferanse om Åpen dialog i nettverksmøter og WAPR Norge-konferanse i Bergen for en liten stund siden. God juni-lesing!

 

Siste nytt

Harlene Anderson,Trondheim, 12. juni 2019
Møte med Harlene Anderson - en ledestjerne for dialog Harlene Anderson møter enhver med en positiv og nysgjerrig holdning. Filosofien hennes om samarbeidende dialogisk praksis har utviklet seg gjennom fire tiår og preget et helt fagfelt.
Mark Hopfenbeck, Connecting People - 20. nordic nettworkconferance
Vil bevise at brukerstøttet åpen dialog virker Om ti år bør Åpen dialog være et tilbud tilgjengelig over hele Stor-Britannia, sier Mark Hopfenbeck. For å få gjennomslag, er en omfattende randonomisert-kontrollert studie i gang.
Sven Svebak, professor emeritus i medisin og psykologi
Humor i terapi – et godt verktøy når det brukes klokt Humor kan hjelpe til å få bevisstheten vekk fra elendighet, men dra aldri en morsomhet før du kjenner personen, råder professor Sven Svebak.
Marte Bygstad-Landro
-Må tåle å møte brukernes skam Forsker Marte Bygstad-Landro har identifisert fire faser mennesker med depresjon og skamfølelse går gjennom på veien til bedring.
Kristin Mjåset Hjertø og Viviann Sandberg Larsen
Unngå empatitrøtthet gjennom veiledning -Mange som jobber med å hjelpe mennesker med psykiske problemer kan kjenne på empatitrøtthet, og trenger bistand til å ivareta seg selv.
Anette Ingier
-Psykisk helsearbeidere må selge inn det de gjør til beslutningstakere -Prosjektmidler varer ikke evig, og tiltak som fungerer godt lever ikke nødvendigvis videre om man ikke markedsfører det godt.
Maria Jahrmann Bjerke
Glad for at mange kommuner vil ha Rask psykisk helsehjelp -Det er gledelig at stadig flere kommuner melder seg på, og vil etablere Rask psykisk helsehjelp, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.
ungdomsråd nordlandssykehuset
Klare råd om pakkeforløp fra Mathilde, Danielle og Lars Herman -Når det først er sånn at vi trenger dere, er det viktig at dere hjelper oss sånn at sykdommen tar så liten plass i livene våre som mulig.
Personer som går i naturen
-Lett å bli for faglig og symptomfokusert Trygghet gjennom relasjoner og bosituasjon, samt stolthet ved å mestre og få ros, er viktig i møte med mennesker med ROP-lidelser, ifølge ny studie.
Ole Greger Lillevik, psykiatrisk sykepleier og konsulent ved RVTS Nord. Ringar i Vatn, 2019
Hvordan beskytte seg selv i arbeidet med voldsproblematikk Arbeider du med å hjelpe mennesker som er utsatt for vold, eller som selv truer med vold eller yter vold? Da er bevisst arbeid med å beskytte seg for belastninger viktig. Spesialkonsulent Ole Greger Lillevik ser ansvaret er tredelt.
emil liljebakk
-I FACT Lofoten satser vi på FIT FACT- teamet i Lofoten satser på systematiske tilbakemeldingsverktøy. Nå begynner de med FIT.
Torbjørn Mohn-Haugen og Marius Strøm Pettersen
Erfaringskonsulenter - en yrkesgruppe for fremtiden? Torbjørn Mohn-Haugen oppsummerer utfordringer og muligheter for erfaringskonsulentene i Norge.