Framtidens eldreomsorg

Konferansen arrangeres tradisjonen tro i Oslo, program og påmelding er klart! Meld deg på årets konferanse for alle som er opptatt av framtidens eldreomsorg!
Tid og sted

Oslo Kongressenter, Youngsgate 21

17. oktober kl 08:30 - 18. oktober kl 14:15

Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Se her for informasjon og påmelding

  • Framtidens eldreomsorg Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister
  • Tjenestedesign for fremtiden – pasientens helsetjeneste Jo Winding Harbitz, Helsedirektoratet
  • Styringsmodell fra Helsinki - kan vi få til dette i Norge eller er det for mange barrierer? Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst
  • Hvordan kommunisere med hverandre på tvers? Anders Frafjord, Diakonhjemmet sykehus
  • Hvordan få til tjenesten som tar vare på geriatriske pasienter? Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital
  • Sertifisering av sykepleiere for eldre – et kompetansehevingsprosjekt Pia Cecilie Bing-Jonsson, Universitetet i Sørøst- Norge
  • Eldre møter hverdagen med ny styrke Jane Lie Johnsen og Pavel Reshetov, Fredrikstad kommune
  • Prehabilitering – for eldre? Siri Rostoft, Universitetet i Oslo

Relevante artikler:

Ingen treff...