IPS-konferansen

Konferansen vil blant annet sette fokus på jobbspesialistenes kompetanse, kvaliteten på oppfølgingen i bedriften, IPS for unge og flyktninger og implementering av IPS i praksis
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

2. desember kl 09:00 - 3. desember kl 15:00

Arrangør: JobbAktiv

For mer informasjon, program, påmelding se HER

Debatt om jobbspesialistens kompetanse og rammebetingelser i IPS tiltaket - Er den tilstrekkelig for å hjelpe pasienter med alvorlige psykiske lidelser til å få og beholde et arbeid i ordinært arbeidsliv?

Debatten innledes med at alle tre innledere vil holde et 10. min innlegg hver for deretter gå over i en debatt ledet av konferanselosen. Professor i Psykiatri ved UIO, Erik Falkum, seksjonssjef i Nav, Jan Erik Grundtjernlien, og Seniorforsker ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering fra OsloMet, Øystein Spjelkavik.

Relevante artikler:

Ingen treff...