Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 26

Siste nytt

Marie Eunice Thorsland (lengst t.v.), Lise Haaversen-Westhassel, Randi Jane Reichelt og Hege Hellesmark Espebu
Har yoga som psykisk helsetilbud -Medisinsk yoga har vist seg å være et populært tilbud som ser ut til å gi gode resultater i form av styrket fysisk og psykisk helse, sier psykolog Kenneth Haugjord i Kristiansand kommune.
Skrivekurs NAPHA
Skrivekurs med NAPHA og SPoR høsten 2019

 NAPHA inviterer i samarbeid med Norges sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (SPoR) til skriveseminar på slutten av året 2019. Kurset er for sykepleiere innen psykisk helse og rus, og egner seg for deg som har lyst til å skrive om praksis og dele dette med andre.

Kurset går over 2 + 1 dager med en to-ukers skriveperiode i mellom. 20.-21. november + 4. desember 2019. Påmeldingsfristen er 1. september. 

Vi vil få frem tekster fra dere som er pådrivere når det gjelder utvikling av tjenestene innen kommunale psykiske helsetjenester, og vi ønsker de gode eksemplene frem i lyset. Kritiske blikk er også viktig.

Hva brenner du for?

Tema kan for eksempel være recoveryorientert praksis, lavterskel/fleksible tjenester, arbeid og psykisk helse, teamarbeid, eller involvering av tjenestemottakere på ulike nivå. Men, viktigst er det at du skriver om tematikk du har på hjertet. Det finnes mange spennende prosjekter og ulike erfaringer det er verdt a? formidle.

Få inspirasjon og teknikk!

På skriveseminaret får du inspirasjon og kommer i gang, samt gode redskaper for a? gjøre skrivingen og skriveprosessen effektiv. Målet med seminaret er a? fa? fram tekster om psykisk helsearbeid til nytte for andre. Vi publiserer på napha.no og/eller i andre relevante medier og kanaler. I tillegg håper vi at skrivingen kan bidra til refleksjon over eget arbeid i fagmiljøet.

NAPHA har holdt en rekke skrivekurs for fagfeltet opp gjennom årene, og kursene resulterer i gode tekster med god distribusjon til mange lesere. De har også bidratt til å bygge opp vår kunnskapsbase om psykisk helsearbeid. 

Sted: Skriveseminaret holdes i NAPHAs lokaler i sentralt i Trondheim.

Tid:     Første samling er 20. og 21.november, andre samling er 12. desember.

Pris:   Utgifter til kurs, veiledning, reise og opphold dekkes av arrangøren.

Arrangør: NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i og NAPHA. 

Påmeldingsfrist: 1. september 2019

Deltakerne må stille på begge samlingene for gjennomføring av seminaret. Det blir gitt tilbakemelding på tekstene mellom samlingene. 

Påmelding: Påmelding sendes NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus på epost til nsfspor@gmail.com Ved påmelding: navn, stilling, arbeidssted og en beskrivelse av hva du ønsker a? skrive om.

Spørsmål om kurset rettes samme sted: nsfspor@gmail.com. 

fauske
Først ut med pakkeforløp i Nordland Fauske er først ut med å jobbe med pakkeforløp, av kommunene som ligger innunder Nordlandssykehuset. –Det er topp for brukerne, om vi lykkes med dette, sier enhetsleder, Helse i Fauske kommune, Hilde Sørensen.
jann-magne kasteng
Laget kulturell møteplass for alle i Vestvågøy ved hjelp av innbyggerne -Unge og eldre kommer innom for sosialt samvær, arrangement, eller for å senke skuldrene. Kultursenteret skaper glede og engasjement i vår kommune.
nora samuelsen
-Nærmiljøprosjektet har bidratt til bedre dialog med innbyggerne Folkehelsekoordinator i Vestvågøy, Nora Warhuus Samuelsen, sier mye har skjedd i kommunens arbeid, etter at de deltok i nærmiljøprosjektet. –Det har skapt en varig endring i måten vi tenker på.
anna og hege
Dialoggruppe kan hjelpe, når psykiske plager er tabu For syriske flyktninger kan psykiske problemer ofte være vanskelig å snakke om. Dialoggruppe helse er et forebyggende tiltak som kan bidra til bevisstgjøring og åpenhet.
silje
Vågan i Lofoten: Vil bevare engasjement og fremtidstro på de små stedene -Jeg tror på å skape samfunn der folk trives. Det blir det gjerne god folkehelse av, sier Silje G. Henriksen, folkehelsekoordinator i Vågan kommune. Hun leder også arbeidet med kommunens samfunnsplan.
34039512 jente
Ny opptrappingsplan for barn og unge er på plass En ny opptrappingsplan for barn og unge opp til 25 år skal fremme barn og unges psykiske helse, deres livskvalitet og opplevelse av mestring.