Erfarings- og inspirasjonssamling om tilbakemeldingsverktøy (FIT) - Nord-Norge

Formålet med arrangementet er å samle fagfolk og ledere i kommuner som har interesse for FIT/KOR.
Tid og sted

Scandic Hotell, Bodø

30. oktober kl 10:00 - 31. oktober kl 14:00

Arrangør:  Fylkesmannen i Nordland, NAPHA, Rana kommune og KoRus Nord.

 

Om samlingen:

Vi ønsker velkommen kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis. Representanter fra DPS'er som har tatt i bruk tilbakemeldingsverktøy er velkommen til å ta kontakt for eventuell deltakelse. 

Dette er den første samlingen i det som vi håper vil kunne etableres som et nettverk med årlige samlinger. 

Tema på samlingen:

  • Status for implementering av FIT/KOR Nord-Norge
  • Viktige grep i implementeringen
  • Erfaringsdeling- utfordringer og suksesser
  • Hvordan komme videre
  • Etablering av FIT-nettverk i nord

Påmeldingsfrist: 25. september 2019

Les mer, og meld deg på HER.

Relevante artikler:

Ingen treff...