Barn som pårørende

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen

2. desember kl 09:00 - 3. desember kl 14:00

Arrangør: JobbAktiv

For informasjon om og påmelding til konferansen se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...