Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 45, 46 og 47

Siste nytt

Julie Repper
-Erfaringskonsulenter må ta kontroll over egen fremtid -Hvis ikke vil systemet for øvrig definere både rollen og arbeidsvilkårene våre etter sine preferanser, mener Julie Repper, leder for engelske ImROC.
Marit Borg mottar Erfaringskonsulentenes ærespris i Oslo 19.november
Erfaringskonsulentenes ærespris til professor Marit Borg For årelang innsats for at brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap skal få sin rettmessige plass i rus- og psykisk helsefeltet.
Astrid Weber (t.v.) og Marit Borg
-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass Det er avgjørende at lederne av psykisk helse- og rustjenester viser vei med en klar vilje til å ta erfaringskonsulenters kunnskap på alvor, mener arbeidsgivere selv.
Faten Mahdi
-Våg å utfordre om religion -Still spørsmål, vær nysgjerrig, kritisk og bruk humor rundt religion. Da tar man folk på alvor, og slik kan man forebygge radikalisering og utenforskap, mener Faten Mahdi (24).  
Solveig Bartun Rob mottar prisen som Årets erfaringskonsulent
Prisvinner mener erfaringskonsulenter kan bryte pasienters fastlåste tanker  -Sirkuselefanten finner seg i å stå bundet til en liten stolpe med et tynt tau, fordi den lærte som liten at den ikke kom seg løs. Jeg var en slik elefant, sier erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob.
Knut Tore Sælør
-Håp forandrer seg stadig -Du vet aldri hvem det går bra med. I dette ligger et håp for alle, mener forsker Knut Tore Sælør.
Ahmed Shidane
-Unge erfaringskonsulenter åpner døren til hjelp for ungdom som sliter -Jeg hjelper tjenestene med å forstå ungdommene, og ungdommene med å forstå at de kan få god hjelp, sier Ahmed Shidane (24) i Uteseksjonen i Oslo kommune.
Fredrik Walby ved NSSF
–Ikke vent med tiltak som forebygger selvmord – Fremfor stadig å henvise til videre vurdering i spesialisthelsetjenesten, er det viktig at dere setter inn tiltak som forebygger mot selvmord, sier ekspert.
Torbjørn Mohn-Haugen, leder i Erfaringssentrum
Mer enn hver fjerde kommune har ansatte med brukererfaring Nesten alle større kommuner har ansatte med brukererfaring i psykisk helse- og rustjenestene, mot bare 7 prosent av de minste kommunene.
Marie Varsi Pedersen, enhetsleder (Vadsø)
Hvordan rekruttere og beholde psykologer i kommunene Helsedirektoratets tilskuddsordning for psykologkompetanse i kommunene avvikles. Hva nå? Enhetsleder fra lille Vadsø, som har fått det til, og psykologer som synes kommunejobben er attraktiv, kommer med råd.
Selvmord
Media fortsatt varsom ved omtale av selvmord Å omtale selvmord i media er omdiskutert. Frykten for smitteeffekt er sterk. Samtidig har medievirkeligheten endret seg enormt de siste årene. Er det på tide med større åpenhet rundt selvmord?
Tormod Stangeland, psykologspesialist, Ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus)
–Trenger vi å vurdere risikoen for selvmord? Psykologspesialist frykter at risikovurdering har fått en overdreven stor plass i arbeidet med å forebygge selvmord. Det er viktigere å snakke om det som ligger bak selvmordstankene.
Psykolog og forfatter Jørgen Flor
Når terapi gjør vondt verre -Alle terapeutiske situasjoner har et risikopotensiale i seg. Hovedgrepet er å lytte mer til pasientene, mener psykolog og forfatter Jørgen A. Flor.
Marthe Grue, psykolog i Eidsvoll kommune
-Lytt til ressursene, kjenn lokalmiljøet og vær et bindeledd Ny studie viser at psykisk helsearbeidere på flere måter kan bistå flyktninger i deres omstillingsprosess i nytt land.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Menneskefigur med megafon
Fagfolk må si fra når menneskerettighetene brytes Det krever at du setter andres lidelse og egen fagutøvelse inn i en samfunnsmessig sammenheng, og ansvarliggjør myndighetene via tilgjengelige kanaler.
fact ofoten
-Nettverk er viktig for å komme i gang med FACT Det sa Tone Walle fra FACT Ofoten, på en samling i Tromsø dag. Fagfolk fra en rekke kommuner og spesialisthelsetjeneste i Troms og Finnmark var til stede.
beate leona
Fant faglig ensomhet og tunge løft Da Beate Leona Ekrem forsket på hvordan det er å være psykisk helsearbeider i små kommuner i Finnmark, så hun et stort behov for mer samarbeid og anerkjennelse.