Fremtidens psykiske helsetjenester – et fordypningsseminar

Tid og sted

Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas 29. aug-5. sept 2021

29. august 2021 kl 19:00 - 5. september 2021 kl 22:00

Stangehjelpa i Stange kommune har blitt utviklet basert på tilbakemeldinger om behov og hva som gir resultater fra dem det gjelder. Dette er et fordypningsseminar med utgangspunkt i hva Stangehjelpa har lært oss.

Seminaret var opprinnelig satt opp i 2020, og ble flyttet til 2021 på grunn av koronakrisen. Ny lenke til revidert program og påmelding vil komme etterhvert.

Relevante artikler:

Ingen treff...