Veilederopplæring i Feedbackinformerte tjenester (FIT)

Tid og sted

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal

4. februar kl 08:30 - 6. februar kl 15:00

Helsenettverk Lister ved Fyrtårnet psykisk helse og rus arrangerer veilederopplæring i  FIT (feedback informerte tjenester). Opplæringen passer for ledere, ansatte som skal drive kollegaveiledning og veiledere til øvrige ansatte i sin organisasjon/tjeneste.

Foredragsholder er psykologspesialist Birgit Valla.

Påmelding og info.

Relevante artikler:

Ingen treff...