44 millioner til IPS - søk innen 1.mars

44 millioner til IPS - søk innen 1.mars

Publisert: 31. januar 2020.   Endret: 23. august 2021

-Selv om det er en reell nedgang i den totale budsjettrammen forventer vi også i 2020 å kunne innvilge mange nye søknader, sier Randi Røed Andersen i Helsedirektoratet.

To arbeidskamerater

JOBB OG BEHANDLING: Individuell Jobbstøtte, kjent som IPS etter det engelske navnet Individual Placement and Support, hjelper mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeid samtidig som de får behandling. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

JOBB OG BEHANDLING: Individue...
Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Hjelper mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.
  • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Kjent som IPS,  etter det engelske navnet Individual Placement and Support.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse act-.og.fact-team individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen