Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen som mottaker av NAPHAs ukentlige nyhetsbrev i GDPR-vennlig form! Nå er det lettere å melde seg på og av blant annet. I dette første brevet får du de siste to ukenes saker. Under overgangen til ny løsning, stoppet vi utsendelse i ukene 17-22. Så, sjekk gjerne napha.no. Der finner du alle sakene våre fra hele perioden. Vi sees! 

Siste nytt

Korona-virus, grafisk fremstilling
Oppdaterte korona-retningslinjer for psykisk helse- og rustjenestene Helsedirektoratet har oppdatert veilederen, der kapittel 5 handler om hvordan psykisk helse- og rustjenestene skal ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien.
people talking colourbox
Bli med i internasjonalt nettverk for Dialogisk praksis Tilbud til norske fagmiljøer og tjenester om deltakelse i internasjonalt nettverk. Registrer din virksomhet innen 21. juni, og få tilgang til andre fagmiljøer og samarbeid.
resiliens
Vær bevisst på resiliens, når du jobber med å styrke andre RVTS Nord har en pågående nyhetsserie som ser på hva som beskytter under store belastninger, og på hvordan man kan fremme resiliens, både på individnivå og i omgivelsene.
selvmord
Ny undervisningsfilm fra Vivat viser hvordan du kan snakke med folk om selvmord Da koronaen kom og vårens kurs ble avlyst, måtte Vivat, som driver med kurs i selvmordsforebygging, tenke nytt. Resultatet ble en undervisningsfilm som er gratis og tilgjengelig for alle.
hjemløs
Ikke alle bostedsløse ønsker seg et A4-liv Gode kartleggingsrutiner, forventningsavklaring, kunnskap og brukermedvirkning er viktige faktorer når en skal skaffe varige boligløsninger til langtidsbostedsløse.
Film om kartleging av selvskading
Ny film om kartlegging av selvskading -Å snakke med ungdom om selvskading handler om å både vise forståelse og motivere til endring, sier ekspert.
Ove Vestheim (t.v), Torbjørn Mohn-Haugen og Lene Amina Tufte (nederst)
Utlyser midler til nettverk for erfaringskonsulenter Vil bidra til rolletrygghet og sosialt fellesskap for de som er ansatt for å bruke sin erfaring fra egne psykisk helse- og rusproblemer.