Publisert: 03. juni 2020.   Endret: 05. juni 2020
gabrielsen

AKTUELT: Naturen er en fantastisk ressurs som de fleste av oss har lett tilgang på. Vi ser at mange helsearbeidere trekker ut nå og oppdager at dette åpner opp nye muligheter, og for den som vil lære, er det mange steder man kan hente inspirasjon og kompetanse, sier utendørsterapeut Leif Einar Gabrielsen. (FOTO: privat)

Gir introduksjon til utendørsterapi på webinar

Gir introduksjon til utendørsterapi på webinar

Utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen forteller om utendørsterapi på et webinar som arrangeres av KBT, KoRus Midt og NAPHA den 12. juni klokken 0930-1130.

Webinaret: «Utendørsterapi: livsmestring støttet av naturen - en introduksjon» gir et innblikk i utendørsterapi, for den som ønsker å vite mer om dette. Det er åpent for alle.

Foredragsholder er Leiv Einar Gabrielsen, som arbeider som forsker og utendørsterapeut ved Sørlandet sykehus. Her leder han et klinisk forskningsprosjekt som prøver ut nye former for psykisk helsearbeid i naturen.

Dette arbeidet har pågått siden 2013 og er i stadig utvikling.

Økt psykisk robusthet og livskvalitet

-Gjennom praktisk erfaring, tilbakemeldinger fra deltakerne og bred forskning oppnås en stadig dypere forståelse av hvorfor og hvordan naturen kan hjelpe oss i retning av økt psykisk robusthet og livskvalitet, forteller Gabrielsen.

På webinaret skal han peke på mulighetene som ligger i denne type psykisk helsearbeid. Han kommer også til å fortelle om eksisterende nettverk og fagmiljøer.

Et tilfluktssted

Han forteller at man bruker begrepet utendørsterapi som et samleord på psykisk helsearbeid som foregår ute.

-2020 er et spesielt år pga Covid-19. En stund i vår var det nesten ikke utendørsterapi i det hele tatt. Nå, i hvert fall hos oss ved Sørlandet sykehus, gjennomfører vi nå små grupper ute. Overnattingsturer har vi ikke begynt med igjen enda, men vi håper å være i gang med disse over sommeren.

-Likevel, naturen har blitt et tilfluktsted for mange, et sted uten virus og med en uforanderlig ro midt oppe i all usikkerhet.

Mange steder å hente kunnskap og inspirasjon

Gabrielsen tror at psykisk helsearbeidere har fått en vekker med koronakrisen, når det gjelder den betydningen som naturen har for den psykiske helsa vår.

-Vårt velvære står i forhold til, og er avhengig, av naturen. Naturen er en fantastisk ressurs som de fleste av oss har lett tilgang på. Vi ser at mange helsearbeidere trekker ut nå og oppdager at dette åpner opp nye muligheter, og for den som vil lære, er det mange steder man kan hente inspirasjon og kompetanse.

Relevant uansett alder

 -Det har etterhvert kommet videreutdanninger på feltet ved høgskoler og universiteter, og det finnes stadig kurs som man kan bli med på, sier Gabrielsen, som har en psykiatrisk sykepleierutdanning i bunn, og som senere har tatt en PhD i psykologi.

Han er ansatt ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus og arbeider i hovedsak med ungdom med psykiske helseutfordringer.  

Uansett, hans betraktninger omkring hvordan en kan bruke naturen aktivt i psykisk helsearbeid, er også relevante for den som jobber med voksne.

·       Les på napha.no: Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid

 

Kommenter:

Mer om

aktivitet.og.fritid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv natur fysisk.aktivitet folkehelse helsefremming.og.forebygging behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen