Publisert: 05. juni 2020
Kristin Lie Romm

-Vi vil vite mer om hva slags type støtte denne pasientgruppa har behov for, så vi kan skreddersy teknologien og verktøyene vi har i forhold til behovene som kommer frem, sier prosjektansvarlig i TIPS Sør-Øst, Kristin Lie Romm. FOTO: Privat.

Spør personer med psykoselidelse og bipolar lidelse om koronautbruddet

Spør personer med psykoselidelse og bipolar lidelse om koronautbruddet

-Vi ønsker kunnskap om hva helsetjenestene eventuelt kunne gjort annerledes for en sårbar pasientgruppe.

-Det kan være alt fra hvordan vi organiserer oss til bruk av ny type teknologi, som for eksempel oppfølging via videokonsultasjoner eller applikasjoner vi holder på å utvikle, sier prosjektansvarlig i TIPS Sør-Øst, Kristin Lie Romm.

Vil skreddersy hjelp ut fra behov

Det er Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst) ved Oslo universitetssykehus som står bak undersøkelsen.

-Vi vil vite mer om hva slags type støtte denne pasientgruppa har behov for, så vi kan skreddersy teknologien og verktøyene vi har i forhold til behovene som kommer frem, sier Lie Romm.

Spør om hverdag, psykisk helse og behandling

Spørreundersøkelsen retter seg altså mot personer med psykoselidelser eller bipolar lidelse, hvordan koronatiden har påvirket dem, og hva helsetjenestene eventuelt kunne gjort annerledes.

Alle med psykose- eller bipolar lidelse som ønsker å delta, kan bli med. Spørreundersøkelsen tar 10-15 minutter, og inneholder spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket hverdag, psykisk helse og behandling. Alle svarer anonymt, slik at det ikke er mulig å vite hvem som har svart.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen