Samisk helsekonferanse Røros 2020

Samisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Samisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.
Tid og sted

Røros hotell

28. oktober 2020 kl 10:00 - 29. oktober 2020 kl 15:00

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere til samisk helsekonferanse på Røros.

Seminaret tar for seg temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området.

Målgruppe: 

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

 

Les mer om konferansen, og meld deg på her.

Påmeldingsfrist: 28. september 2020

Relevante artikler:

Ingen treff...