Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 33-35

Siste nytt

Jørgen Flor, psykolog
Skarpt oppgjør med tellekant-politikk som ødelegger for god behandling – Én ting er tiden dette arbeidet tar, men det verste er at det stjeler fokus fra det som faktisk bør være jobben: å gi pasienter best mulig behandling, sier psykolog Jørgen Flor.
Bruk av REACT-NOR
Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose -Et svært viktig tilbud til en gruppe som ofte overses, men har et stort behov for støtte.
Dame ser på nettbrett
Mer digitale psykisk helsetjenester møter både glede og bekymring Både i Norge og andre europeiske land har korona satt fart på digitaliseringen av psykisk helse- og rustjenestene.
Knut Ivar Bjørlykhaug og Arne Johan Vetlesen
-Jeg har henvist folk til Natur og ungdom  Sorg og tap av fremtidshåp grunnet miljøødeleggelser er stadig mer relevant for psykisk helsetjenestene, mener forfatter av ny bok om økosorg. 
Pappas hemmelighet - omslagsfoto - Hilde Bratland Hansen - Res Publica
Skrev bok om pappas vonde hemmelighet Vilde Bratland Hansen mener helsetjenestene og samfunnet trenger mer kunnskap for å ivareta menn som har vært utsatt for overgrep. Hun har skrevet en fagbok med utgangspunkt i sin fars og sin egen historie.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Mann hos tannlegen
Munnhelse og psykisk helse Munnhelse trenger økt oppmerksomhet i psykisk helsetjenestene, og støtte til tannbehandling må bli mer fleksibel.
trist
Selvmord blant eldre er et problem vi snakker lite om Selvmord har blitt en større del av den offentlige samtalen de siste årene, men det er fortsatt stille rundt at eldre tar livet sitt.
Brukermedvirkning
Tre mekanismer som hindrer brukermedvirkning Brukermedvirkning er vanskelig å få til i praksis, derfor er det viktig med kritisk refleksjon om det, mener forskerne Hoholm og Riis Asplin. Gjennom studier i kommunale helsetjenester og gjennomgang av internasjonal forskning, har de sett at brukere blir overkjørt og stigmatisert, fremfor involvert.